... (trzy kropki)

Co to znaczy "..." (trzy kropki)? Trzy kropki (lub inaczej wielokropek) to znak interpunkcyjny, za pomocą którego wyrażamy emocje. Może on wprowadzać treści o ironicznym lub żartobliwym charakterze, a także oznaczać złość, rozczarowanie, frustrację bądź niechęć do komentowania danej sytuacji lub czyjegoś zachowania. W internecie jest bardzo często wykorzystywany do zastępowania nim całych zdań, przez co zaciera się jego pierwotna funkcja.

Przykłady użycia:

– Widziałeś, co działo się na przerwie? Ale akcja!

...

 

Adam to prawdziwy gigant w kwestii... jedzenia.

 

Komentarze